Ære og skam | Oppgave | 5 i karakter

Innledning
Ære er eit omgrep som kan brukas for å uttrykke kva ein kan vere stolt over. Kva dette er, kjem heilt an på kva ein forbind med si ære.

For nokon er ære dykkar status, men for andre er det berre ein måte å vise respekt på. Ære har alltid eksistert i verden, men folk har knytet sin ære med forskjellige ting. Mitt fokus vil være på ære i norrøn tid og i dagens samfunn.

I enkelte kulturar blir ære assosiert med skam. Imens ære er eins stolthet, er skam det omvendte.

Utdrag
Ære var ein verdi som sto sterkt i norrøn tid. I norrøne tekster, blant anna i sagaen om Gisle Sursson, får vi greie på kva som ble sett på som ærefullt i norrøn tid.

I sagaen kjemper Øyolv og hans fjorten menn mot Gisle, som er aleine. Ein modig mann skjuler seg ikkje for fienden – han skal alltid være den første til å sloss.

«Det ville no vere ein stor heider at du gjekk først opp i kleivane til Gisle», seier Øyvold til ein av sine menn (Eide, 2014). I motsetning til at Øyvold seier dette til ein mann frå sin hær, blir han avslørt som ein feiging.

Han tørr ikkje å gå opp sjølv, men det er skamfult å være feig – og det ryktet vil man ikkje ha på seg. Ein sterk og ærefull mann er ein som ikkje er redd for å bli skadd og har god evne til å tåle smerte. «(...)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå