To sider av samme sak | Norsk

Utdrag
Nora og Nooras handlinger er de motsatte av hverandre. ”Jeg tror, at jeg er først og fremst et menneske, jeg, ligeså vel som du, - eller ialfald at jeg skal forsøge på at bli det.”, sier Nora i sin diskusjon med Helmer. Hun markerer sin selvstendighet, og erklærer seg fri fra Helmer. Noora derimot sier det motsatte. ”Vi mennesker trenger mennesker.

Og jeg elsker deg. Og du elsker meg. Og vi må være sammen. Si at vi skal være sammen.” Hun viser at hun trenger William. Hun trenger ham, og han trenger henne. Nora går fra å bli styrt over til å selv ta styring over sitt eget liv, samtidig som Noora går fra å være den som har kontrollen, til å være den som viser at hun trenger en mann.

Begge rollefigurene utvikler seg, men deres handlinger gjør at de utvikler seg i motsatt retning av hverandre.

Selv om handlingene til Nora og Noora er ulike, står begge to opp for seg selv og går i mot samfunnets tankegang. Feministisk sett så burde ikke Noora trenge William for å være lykkelig. Allikevel innrømmer hun at hun gjør det, og på den måten går hun i mot samfunnet.

Hun tør også å si ifra til William, og sier ”Å være drittsekk er ikke bare noe man blir født som, eller noe man bare blir. Det er et valg!”. Som tidligere nevnt står Noora opp for seg selv når hun forlater mann og barn, og går i mot samfunnet ved å gjøre det.

Formen i Et dukkehjem og Skam er veldig lik. Begge to er skrevet som et drama mellom to personer. Det er ingen fortellerstemme ved siden av talekommunikasjonen som kan gi noe ekstra informasjon. Komposisjonen er altså lik. Talen i begge dramaene er rett frem, og det ligger ikke noe mellom linjene.

Både Ibsen og Andem har brukt kontrast som virkemiddel. Nora og Helmer er kontraster, og Noora og William er kontraster. Dette gjør at det Nora og Noora står for forsterkes ettersom deres motpart mener det omvendte.

Helmer mener Noras helligste plikter er mann og barn, mens Nora mener hennes helligste plikt er å ta vare på seg selv. ”Jo! Du er forelska i meg. Det er derfor du er så kald.” sier Noora til William. Selv sier at han ikke er kald, det er bare sånn han er.

Akkurat som Ibsen har Andem klart å sette samfunnsproblemer under debatt. Begge har skapt hver sin sterke kvinne som har blitt et feministisk ikon for sin tid. Budskapet til de begge forfatterne er å stå opp for seg selv og ikke tenke på hva samfunnet rundt deg tenker, men hva som er best for deg selv.

Tidene har forandret seg og også synet på feminisme, men grunntanken bak Nora og Nooras handlinger er den samme. Så selv om konfliktene er ulike sett utenfra, er de allikevel så like. De er to sider av samme sak.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå