Innholdsfortegnelse
Forord
- Problemstilling
Ingvar Ambjørnsen
Handlingsreferat
- Fugledansen
- Brødre I Blodet
- Elsk Meg I Morgen
Analyse
Konklusjon
Refleksjonsnotat
Kilder

Utdrag
Analyse
Alle tre bøkene om Elling fortelles fra hans perspektiv, og i den første boken, Fugledansen, er det nesten bare monologer, mens de to neste bøkene har mer dialoger.

Likevel er Elling den dominerende stemmen gjennom hele serien, og dette gir oss et dypt innblikk i hans tanker og følelser.

Ambjørnsen har skapt en karakter som fremstår som en individualistisk sosialdemokrat som er besatt av gro Harlem Brundtland og arbeiderpartiet. På en måte virker Elling som en fornuftig mann med integritet, empati og en evig drømmer.

Selv om bøkene er fylt med humor, føler vi medfølelse for Elling. Vi ler med ham, ikke av ham. Ambjørnsen gjør det på en måte som gjør at vi kan kjenne oss igjen i Elling og hans situasjoner på en troverdig og noe patetisk måte.

Vi føler hans angst og frykt gjennom bøkene, men også hans svekkede grep om virkeligheten. I Fugledansen tror han at Gunn holder tilbake følelsene for ham for å beskytte barna sine og at de vil reise bort og gifte seg.