Innledning
Barsakh er en roman skrevet av Simon Stranger og utgitt i 2009.

I boken møter vi to fortellere, Emilie og Samuel. Emilie er på ferie i Gran Canaria med familien.

En dag mens Emilie er på joggetur ser hun en båt med mennesker, hun forstår fort at dette er flyktninger som har kommet til Gran Canaria om håp for en bedre fremtid.

Boken handler om to parallelle verdener som møter hverandre. Den tar opp et problem som er viktig i dag, nemlig flyktningkrisen.

Forfatteren klarer å skrive boka på en slik måte at leseren ser på flyktninger som personer med sine egne liv, ikke som statistikk og tall.

Slik klarer forfatteren å få leseren til å tenke over denne situasjonen vi har i dag.

Utdrag
Boken begynner midt i handlingen, det vil si "In medias res".

Vi møter ei jente og en gutt som løper gjennom en by med politiet bak seg, men rett før det spennende, ansluttes handlingen og vi møter Emilie som er på ferie i Gran Canaria med familien.

Barsakh er ikke skrevet i kronologisk rekkefølge. Det vil si at boken hopper flere ganger i tid, samtidig som den skifter mellom personer.

Vi får brutt kronologi. For eksempel så begynner boken midt i handlingen, men hopper tilbake i tid før det spennende begynner.

Noe vi finner i boken, er tilbakeblikk av ting som for eksempel skjedde i livet til Samuel.

Han forteller hva som skjedde når han fortalte moren at han ville reise til Europa (s.24).

Boken er også en sirkelkomposisjon hvor den ender på nesten samme sted hvor den startet. Et stort frampek på hva som kommer til å skje videre er begynelsen.

Når vi begynner å lese boka og får høre om to som løper gjennom gatene med politiet bak seg, vil vi vite hva som skjer videre.

Begynnelsen tiltrekker leseren og samtidig gir frampek på hva som kommer til å skje videre.

Spenningen er bygd opp ved å la leseren vite en liten del av fremtiden i boken, men samtidig tar boken leseren med i fortiden ved å bruke tilbakeblikk, slik blir handlingen fremstilt med en retrospektiv fortellerteknikk.

Handlingen blir avslørt underveis. Boken fanger opp leseren. Det er under romanen det avsløres hvorfor boken endte slik den gjorde.