Oppgavebeskrivelse
Redegjørelse av virkninger av europeernes kolonisering i Amerika.

Innledning
Koloniseringen av Amerika startet etter oppdagelsen av det som nå er Sør-Amerika i 1492.

Det startet med at spanjolen Christopher Columbus dro med støtte fra dronning Isabella, dronningen av Portugal, til å dra med deres skip for å finne en kortere vei til Asia for å kunne få lettere tilgang til luksusvarer som diverse kryddere..

Da han kom i land i Amerika i 1492, kalte han innbyggerne for indianere ettersom han trodde han hadde kommet til India.

På starten av 1500-tallet kom Hernan Cortes, som seilte for spanjolene, og møtte aztekerriket. Cortes var med på å starte koloniseringen av Amerika.

Utdrag
Koloniseringen av Amerika har hatt mange konsekvenser på verden i senere tid.

Som at 80-90 prosent av amerikanerne døde på grunn av at spanjolene tok med seg sykdommer som for eksempel aztekerne og inka-folket ikke var immune for.