Verdenskrigene | Oppgave | 6 i karakter

Innholdsfortegnelse
1. Drøft årsakene til utbruddet av den 1 og den 2 verdenskrigen og konsekvensene disse 2 verdenskrigene fikk for Norden og det internasjonale samfunnet

2. Drøft hvordan den Russiske revolusjon fikk betydning for det internasjonale samfunnet og fremveksten av Kommunismen.

3. Sett opp en fyldig oversikt over Fascismen, Nazismen og Kommunismen og vurder deretter hvilken betydning disse ideologiene fikk for menneskene, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet.
- Kommunismen:
- Nazismen:
- Fascismen:

1. Fortell om Norges rolle i den 1 og 2 verdenskrig med fokus på de sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forholdene.

Utdrag
Man kan vel si at økende nasjonalisme, industrialisering og imperialisme er årsaker til utbrudd til første verdenskrigen.

I Europa ble det etablert et alliansesystem i Europa på grunn av nasjonalismen og denne ble kalt trippelalliansens fordi den bestod av Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia.

Disse inngikk en avtale som forpliktet dem å hjelpe hverandre når det trengs også har vi på den andre enden Trippelententen som bestod av Frankrike, Storbritannia og Russland.

Balkan var et sted hvor det nasjonale motsetningen ble tydelig vist fram. De slaviske folkeslagene mot Østerrike-Ungarn.

Russland ville fremstille seg mot slaverens beskyttere, men vill egentlig kontrollere stredene mellom Svartehavet og Middelhavet.

Tyskland ønsket å bygge jernbaneforbindelse fra Berlin til Baghdad, men mellom Balkanhalvøya. Storbritannia var redd for at de skulle få kontroll over Middelhavet og Suezkanalen så de ville sette stopper for det.

Den utløsende årsaken til utbruddet av første verdenskrigen var skuddene i Sarajevo og Østerrike-Ungarn ultimatum over Serbia. En ung bosnisk student myrder den østeriske tronfølgeren Franz Ferdinand.

Industrialiseringen bidrar til utvikling av nye våpen, som giftgass, tanks og ubåter og krigen går etter hvert over til å bli en skyttergravskrig på vestfronten, som krevde mange soldaters liv.

---

I 1905 startet den russiske revolusjonen også kalt «den blodige søndag» da hundrevis av arbeidere ble drept under en fredelig demonstrasjon i Sankt Petersburg foran Vinterpalasset.

Helt siden 1905 ble det spredt folkeopprør i Russland, mye streik, bondeopprør og uro blant folket.

For at Russland skulle opprettholde sin ro, valgte da tsaren å innvilge ønsket til folket og en folkeforsamling ble laget ved navn Dumaen.

De skulle da utarbeide og debattere lovforslaget. Krigen som hadde forgått rammet Russland ganske hard noe som førte til at det oppstod en ny russisk revolusjon i 1917.

Russland ble omgjort til kommunister. Etter at Kommunistene tok makten var deres mål at ingen skulle eie mye og noen ingenting, de ville at staten skulle eie alt av hus, fabrikker, jord osv.…og var da ledet av Lenin.

Kommunistene var ikke likt av alle i Russland og mange ønsket ikke at de skulle ha makten derfor oppstod det en borgerkrig mellom de røde (kommunistene) og de hvite som representerte ikke kommunistene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå