Vannkraft og miljøvirkninger | 5 i karakter

Innledning
Norge er et land rikt på naturressurser. Mest kjent er fisk, olje og gass, mineraler, skog og vannkraft. Fram til vår moderne tid var det stort sett nok av ressurser og vi kunne høste av naturens overflod.

I moderne tid har vi blitt mer og mer klar over at vi kan høste for mye og ødelegge naturen gjennom overutnyttelse, forurensning og vanskjøtsel. Bærekraftig utvikling og høsting på naturens premisser er moderne begreper som heldigvis gjør seg mer og mer gjeldende.

Vi produserer i dag nesten all vår elektrisitet fra vannkraft. I samfunnsdebatten hersker det en del uklarheter omkring hvor miljøvennlig vår vannkraft egentlig er, og om det er forskjell på liten og stor vannkraft.

Globalt sett er vannkraft en miljøvennlig og tilnærmet forurensningsfri energiform. Lokalt sett kan imidlertid vannkraft ha store miljøvirkninger med ulemper for økosystemet, friluftsliv og andre brukerinteresser, selv om dette på langt nær er tilfelle over alt.

Utdrag
Hva sier så nyere forskning og erfaringer vi har gjort oss gjennom flere tiår med utstrakt energiproduksjon fra vannkraft? Mange steder har det vist seg at det ikke er slik at desto mer vann som renner i elva, desto bedre forhold er det for fisken.

Som regel vil det finnes mer eller mindre optimale vannføringer, slik at verken for lite eller for mye vann er gunstig for fisken.

Selve variasjonen i vannføring har vist seg å være viktigere enn selve mengden vann som renner i en elv.

Større hydrologisk mangfold vil ofte gi større økologisk mangfold. Et tradisjonelt drevet vannkraftverk med en gammel konsesjon med en fast minste vannføring eller uten krav til vannslipp vil sjelden kunne gi gode økologiske forhold.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå