Sporeplanten dominerer hos landeplantene | Naturfag

Innledning
Når vi ser samlet på generasjonsvekslingene og utviklingen av plantelivet på jorda, kan vi for det første se at avhengigheten av vann blir mindre og mindre. Algene vokser under vann, og både næringsopptak, gassopptak og befruktning foregår under vann. De første plantene levde på den måten.

Kjønnscellene må svømme for å finne hverandre. Hos plantene er det en gradvis overgang til mindre avhengighet av vann.

Hos både moser og karsporeplanter må sædcellene ha vann for å svømme over til eggcellen. De sist utviklete plantene, frøplantene, er derimot helt uavhengige av vann ved selve befruktningen. Selv om alle plantegruppene eksisterer i dag, er det en klar utvikling mot mindre avhengighet av vann.

Utdrag
For det andre blir også kjønnsplantene mer og mer redusert i forhold til sporeplantene. Det er trolig at de aller første landplantene liknet på dagens moser, som har en liten sporeplante som er festet på kjønnsplanten.

Planter som oppstod noe senere, slik som bregnene, har en generasjonsveksling der sporeplanten er dominerende og kjønnsplanten er en mye mindre, selvstendig plante.

Hos frøplantene er kjønnsplantene derimot mikroskopiske, og vi kan verken se den hunnlige eller den hannlige kjønnsplanten uten å plukke blomsten fra hverandre.

Likevel produserer de egg- og sædceller som smelter sammen til en zygote som utvikler seg til en diploid sporeplante. Det er sporeplanten vi ser, og den kan være liten som hos andemat eller stor som hos et redwoodtre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå