Oppgavebeskrivelse
Velg et dyr og finn ut så mye som mulig om adferden til dyret. Bruk fagbegreper du kjenner og finn ut hva ukjente fagbegreper betyr. Oppgi hvilke kilder du bruker.

Innholdsfortegnelse
Art:
Spekkhogger (Orcinus Orca)

Domene:
Rike:
Rekke:
Underrekke:
Klasse:
Orden:
Underorden:
Familie:
Slekt:
Art:
Levealder:
Kilder:

Utdrag
Spekkhuggere finnes spredt over store deler av verden, kartet viser en oversikt over hvor man kan finne arten.

Vi finner flest i Antarktis området, men kan også finne de i Norskehavet og Barentshavet som er langs med den norske kysten.

Den trives best i kjøligere vann, men vi kan stort sett finne den utover et bredt område rundt kloden vår.

Altså; spekkhuggeren har et stort habitat. Kan dukke opp i de aller fleste av verdenshavene.

Spekkhuggeren er en art som trives best i frihet, og må også påstås å ha bedre livskvalitet når den lever fritt.

Dette understøttes blant annet av at spekkhoggere som lever utenfor fangenskap har betydelig høyere levealdre enn de som lever i fangenskap.

Dessverre finnes det også tilfeller der spekkhoggere lever i fangenskap, men de er ikke like friske som spekkhoggere som lever i det fri.

De er flokkdyr, flokkene de lever i består vanligvis av mellom 4-40 individer. Stort sett en stor lederhann og flere hunner som avler.

Her kan vi se at hanndyrene har konkurranse for sin reproduktive suksess. Ofte er det de største hannene som får sin egen flokk.

Spekkhugger hannene fremstår som aggressive i parrings sesongen, men med god grunn. De må jo kjempe for retten til å reprodusere seg.

Spekkhuggeren bruker lydsignaler til å kommunisere med hverandre og det er en faktor i atferden deres.

Under parrings sesongen bla. bruker spekkhugger hannen lavfrekvente lydsignaler for å reklamere seg selv for hunnene.

Dette er en del av den seksuelle seleksjonen til spekkhuggeren. Lydene de lager er en stimuleringsfaktor hos dyrene som setter i gang en handling.

Fangenskap er en faktor som påvirker atferden til spekkhuggeren drastisk.

En del hvaler ble fanget på 1970 – tallet på grunn av at fornøyelsesparkene ønsket å bruke disse kloke dyrene.

I fangenskap lever spekkhuggeren ofte alene i små akvarier. De er jo flokkdyr, og er avhengige av hverandre.

I tillegg betyr dette naturligvis at de har begrensende muligheter til å være i bevegelse.

Det å bo isolert i små akvarier påvirker atferden til en spekkhogger i stor grad.