Innledning
Erna Solbergs regjering har vært Norges regjering siden 16. oktober 2013, og den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp).

Den «blåblå» regjeringsplattformen, som er ledet av statsminister Erna Solberg, bygger på liberalisktiske og konservative verdier.

De legger vekt på frihet og tillit i enkeltmennesket, og jobber for å skape større rom for private initiativ (Wikipedia, 2015).

Det er i dag mye diskusjon om Solbergregjeringen har bidratt til å forandre Norge, og i så fall er disse forandringene gode eller dårlige?

Utdrag
En av de viktigste sakene den nye regjeringen har tatt tak i er dimensjonering av politidistriktene.

Det har blitt foreslått å redusere antall distrikter fra 27 til 6. Regjeringen har etterhvert nøyet seg med redusering til 12 distrikter, men det oppsto flere responser på denne beslutningen.

Politidirektøren er enig med den blåblå regjeringen, og mener at de ansatte på kontorene som stenges ikke skal bort.

De skal brukes for å styrke politidistriktene andre steder, noe som vil gi større politikraft, når og hvor det er nødvendig (Ekroll, 2013).

De mener også at de forsterkede politidistriktene kommer til å ha bedre kompetanse, som kan bekjempe den nye og komplekse kriminaliteten (Skarvøy, Helsingeng & Fossen, 2015).

På den andre siden er politiets fellesforbund skeptisk til det drastiske kuttet. «Politiet mister nærheten til publikum, og dermed også muligheten til å gjøre en god arbeidsoppgave» (Senel, Lydersen & Nordahl, 2015).

De mener at på grunn av disse sammenslåingene vil avstanden til befolkningen være større, og responstiden vil være mye lengre. Innbyggere må akseptere lengre reisevei til den nærmeste politikontoret, noe som fører til at folket ikke vil se på politiet som en del av samfunnet.

Dimensjonerig av politidistriktene er en av det viktigste avgjørelsene den nye regjeringen har tatt. En annen omdiskutert sak er vernepliktens fremtid.

Tvert i mot den forrige ledelsen, ønsket Solbergregjeringen å utvide den allmenne verneplikten til å gjelde alle borgere.

Det betyr at den tvungne militærtjensten vil være likt for kvinner som for menn.

Denne avgjørelsen ble vedtatt av Stortinget den 14. oktober 2013, og gjelder fra 1. januar 2016.

Norge er det første NATO landet som innførte denne loven, som gjorde at det ble en kontroversiell sak.