Innledning
«Snakkompsyken.no» er en annonse fra Blå Kors. Annonsen formidler og forklarer hvordan dem kan hjelpe folk som trenger hjelp med bekymringer, tunge tanker, konflikter i familien eller vansker med skolearbeidet, og er 100 % anonymt.

På under 1 år har Snakkompsyken.no mottatt over 4000 henvendelser om alt fra vanskelige tanker, kjærlighetsomsorg, utenforskap, til selvmordstanker.

I disse dager er det bekymringer rundt coronaviruset. Formålet med denne teksten er å få tilliten og oppmerksomheten fra folk som sliter mer enn andre, slik at flere folk kan bli fristet til å komme frem.

Igjennom annonsen kommer flere virkemidler til uttrykk som sammen skal vekke interesse og godvilje fra Snakkompsyken.no.

Utdrag
Annonsens blikkfang er et stort bilde som går utbrer seg. Bilder viser to unge menn som snakket om hverandres problem. Dette bildet er også svært naturlig og idyllisk.

Det ser ydmyk og veldig god ut! Dette kan være med å forsterke annonsens etos, fordi det følsomme teksten øverst kan få flere mottakere interessert og gjør at man får følelser av at man kan stole på denne annonsen.

Øverst på bildet er det plassert en stor tekst som forbilder informasjonen om «snakkompsyken.no».

Programmet til Snakkompsyken.no som arbeider for en mer oppmerksomhet til folk der ute.

Her for man blant annet informasjon om Snakkompsyken.no sine samarbeidspartnere.

Det står på nettsiden «samarbeidspartnere inkluderer Blå Kors» denne kunnskapen kan også være med på å forsterke etosargumentasjonen, ettersom man samarbeider med flere organisasjoner med veldig høy autoritet.

Øverst midt i hjørnet av det store bildet, er logoen til Snakkompsyken.no plassert fint.

Logoen er at virkemiddel som blir brukt for å vise at dette er en seriøs annonse, og for å tydeligere vise at det snakkompsyken.no som står bak den.

Helhetlig er annonsen bygget opp som en vanlig nyhetsreportasje og at man kan lett ta feil av sjangeren om man ikke legger merke til at det står annonse øverst.

Dette påvirker etosappellen, og gjør at leserne får mer troverdighet til annonsen. Annonsens oppbygging kan gjøre at mottakeren får bedre inntrykk av annonsen og ikke minst selskapet.

Videre utover i annonsen finner man flere eksempler på etos. I annonsen står det: «det er en spesiell tid.

Har du bekymringer eller tunge tanker om det som skjer rundt oss for tiden? Konflikter i familien eller vansker med skolearbeid?».