Ropet om forandring | Norsk

Innledning
Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» ble utgitt i samlingen Håbet i 1936. Rudolf Nielsens dikt «Revolusjonens røst» ble utgitt i samlingen På gjensyn i 1926. Både «Til ungdommen» og «Revolusjonens røst» har motiv som peker mot nyrealismen.

«Til ungdommen» ble skrevet i 1936, i en tid hvor Europa var truet av en ny krig. I mellomkrigstiden, som var en betydelig påvirkning på litteraturen i nyrealismen, var det flere forfattere som skrev kamplyrikk. Nordahl Grieg var en av de engasjerte motstandsmennene, som skrev om krig, frihet og en samlet nasjon. Diktets temaer, solidaritet og krig, viser seg å være veldig aktuelle. «Til ungdommen» blir ofte brukt som en protestsang, ettersom diktet er folkelig og skaper et sterkt engasjement.

Utdrag
«Til ungdommen» preges av to hovedkontrakter, krig og fred. På den ense siden har vi negative fremstillingen av krig: «krig er forakt til liv», mens på den andre siden har vi den optimistiske holdningen: «fred er å skape». Diktet er innholdsrikt og appellerende, og denne appellen ga Grieg den viktige rollen som frihetskjemper under krigen.

Diktet oppfordrer ungdommen til å få slutt på krig og elendighet. Dette skal allikevel gjøres på en pasifistisk måte, ikke ved hjelp av våpen: «her er ditt sverd: troen på livet vårt, menneskets verd».

På den måten vil Grieg sette fokus på å ta vare på jorden ved buk av gode menneskelige egenskaper, som kjærlighet. Forfatteren bruker imperativer, som gjør stemningen oppfordrende og optimistisk. Pronomene «du» og «vi» blir brukt. Ved å bruke «du» blir leseren involvert i handlingen. I den ellevte strofen blir «du» til «vi» i: «skaper vi menneskeverd, skaper vi fred».

Dette viser til solidaritet, og er en konklusjon på diktet, der budskapet kommer frem. Det vil si at mennesker har en sjanse å skape fred, hvis de holder sammen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå