Prøveeksame | Arbeidsrett | Usaklig oppsigels

Innholdsfortegnelse
Løsningsforslag
(a) Foreligger det en saklig grunn for oppsigelse?
(b) Lars sine formelle rettigheter
Konklusjon:

Utdrag
Spørsmålet om det er saklig grunn for oppsigelsen, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-7 1). Lars Pettersen har tidligere fått muntlig advarsel for oppførselen mot sine medarbeidere.

Dette har omhandlet at han har handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 1-1, ved at han har diskriminert den polske medarbeideren sin, jf.

---

Lars kan kreve forhandlinger om oppsigelsen. Dette kravet må han sette fram innen to uker fra oppsigelsen fant sted, jf. § 17-3. Hvis forhandlingene avsluttes uten resultat, er det en frist på åtte uker for å reise søksmål.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå