Overdose er ein naturleg død | Analyse | 6 i karakter

Innledning
«Den som reiser inn her, må la alt håp fare.» Artikkelen Overdose er ein naturleg død er skrevet av Halvor Fosli, og ble publisert i Dag og Tid i 1994.

Artikkelen handler om et svært omtalt tema, som fortsatt diskuteres. Hva slags retoriske virkemidler har Halvor Fosli brukt til å få frem sine meninger og synspunkter?

I denne oppgaven skal jeg analysere artikkelen, og finne frem til tekstens innhold og hovedsynspunkt. Til slutt skal jeg gjøre rede for min egen mening om forfatteren sine synspunkter.

Utdrag
Tittelen Overdose er ein naturleg død setter tankene i gang hos leseren og forteller oss hva teksten skal handle om videre.

Tittelen kan ha flere betydninger, men den passer til det Fosli prøver å formidle i teksten: at døden er en naturlig konsekvens av å være rusavhengig, og at det er en sammenheng mellom rusavhengighet og døden.

I innledningen får vi høre mye fakta og statistikk om rusmisbruk i Norge. Dette er åpen argumentasjon, og styrker både etos og logos.

Eksempel: «Til saman 95 menneske døydde av overdose i fjor, mot 97 året før.» Dette er konkret fakta som overbeviser leseren, og forfatteren fremstår som klok og troverdig, samtidig som han taler til fornuft.

I resten av teksten derimot, bruker forfatteren mye lukket argumentasjon. Han spiller mye på følelser, som styrker patos.

Et eksempel fra teksten er: «Pårørande til narkomane lever i eit helvete av skam, skuld og angst i årevis.» Dette kan vekke sterke følelser hos leseren.

Man kjenner seg opprørt og ilsk på de pårørendes vegne, samtidig som man føler hengivenhet og sympati. Et annet eksempel der forfatteren bruker patos er:

«Dei forstår ikkje at rabiate, vondskapsfulle folk skal jamnstillast med ærlege slitarar». Her bruker forfatteren ord som uten tvil vekker følelser og skaper reaksjoner hos leserne.

Forfatteren velger ordene med omtanke, og bruker ordvalget som et retorisk virkemiddel flere steder i teksten.

Et annet eksempel på lukket argumentasjon er det konkrete eksempelet med ungdommen og CD-en: «Heldigvis var det ein fornuftig miljøarbeidar i nærleiken

som med rette på påpeika at han fekk inga erstatning for CD-en sin før han hadde erstatta øydelegginga i villaen. Då blei der stilt». Her blir leserne satt inn i en situasjon der de må velge mellom gutten eller miljøarbeideren sin side.

Eksempelet er bygget opp på en måte slik at det er veldig vanskelig å velge gutten sin side, og leserne vil derfor velge miljøarbeideren sin side.

Når de gjør det, velger de også forfatteren sin side. Fosli avslutter artikkelen uten et konkluderende avsnitt, noe som overlater leserne til å tenke selv. Ved å gjøre dette bruker han kairos, rett ord til rett tid.

Man husker ofte slutten best, og ved å avslutte med setningen: «Folk må forstå at livet er alvor, og at handlingar har konsekvensar» sitter leserne igjen med mye å tenke over.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå