Oppgave katolsk kristendom | Norsk oppgave

Innholdsfortegnelse
1. Når ble tanken om bispe-embetet mer fremtredende, og hva sto ordet «biskop» for?
2. Når tok den katolske kirken form som en fast institusjon?
3. Hvilke 4 prosesser ble avgjørende for dette?
4. Når og hvor oppstod de første klostrene?
5. Hva er idealet til klosterbeboerne?
6. Definer og forklar begrepet «asketisk».
7. Hvilke to former for klostre finnes (tenker ikke på retninger)?
8. Når hadde klostrene sin storhetstid?
9. Hva er en helgen?
10. Hvorfor har den katolske kirken en helgenlære?
11. Forklar maktstrukturen til den katolske kirken, den ortodokse kirken og den protestantiske kirken.
12. Definer og forklar begrepet apostolisk suksesjon.

Utdrag
Vi har to typer kloster. Den ene typen er innadvendt. Der lever munker og nonner mest mulig avskjermet fra omverdenen.

Det de har til felles med den andre gruppen, den utadvendte, det vil si de som deltar i samfunnet, er tidebønnene.

De utadvendte som arbeider utenfor klosteret på dagtid, blir ofte engasjert som lærere, prester eller helsearbeidere.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå