Økologi | Oppgave | 6 i karakter

Oppgave 1: Man kan bruke det vi kaller for den naturvitenskapelige arbeidsmetoden. Denne metoden starter man med å observere en observasjon.

Deretter skal en biolog utforske og finne en eller flere mulige forklaringer, altså en hypotese. For å kunne bekrefte den eller avkrefte så må man gjøre ofte forskjellige forsøk.

Dersom hypotesen ikke stemmer, kan vi begynne på nytt med en ny hypotese eller nye forsøk. Man kalles denne måten for deduksjon. Metoden.

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1:
Oppgave 2:
Oppgave 3:
Oppgave 4:
Oppgave 5
Oppgave 6
- Kjennetegn av bakterier
- Kjennetegn av arkeer
- Kjennetegn av protister
Oppgave 7

Utdrag
• Populasjon: er flere individer av samme art som lever i et område og har mulighet til å forplante seg med hverandre.

• Samfunn: er alle populasjonene som lever i et område og kan påvirke hverandre. Skiller mellom dyresamfunn og plantesamfunn

• Et økosystem er et geografisk avgrenset område med enhetlig natur (eks stor myr, et korallrev, en løvskog osv). Det omfatter alle levende organismer (biotiske faktorer) og de ikke-levende miljøfaktorene i området de lever i (abiotiske faktorer).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå