Norsk skrivedag | Haustmester

Innledning
Romanen «Markens grøde» er skreve av forfattaren Knut Hamsund og ble utgjeve i 1917. Teksta handlar om ein mann som er ute og går aleine i skogen, sannsynlegvis på jakt etter ein stad å bygge ei hytte på.

Hamsund har brukt fleire verkemiddel når han har beskrive hovudpersonen, og eg skal sjå nærare på nokon av dei og kva slags funksjon dei har.

Utdrag
Det at teksta blei skreve når den blei er noko som har satt preg på skrivemåten. Året 1917 høyrer til tidsepoken som vert kalla nyromantikken, og bruk av beskrivande adjektiv er eit av kjenneteikna på tekstar frå den tida.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå