Innledning
I denne fagartikkelen skal jeg ta for meg hvilken betydning oljen har hatt for Norge de siste 50 årene, og hvordan vi burde benytte oljepenger og utvinning i fremtiden, slik at de neste generasjonene blir tatt hensyn til.

Norges store eventyr
Tidlig på 1960-tallet åpnet det seg ett nytt kapittel for Norge.

Phillips Petroleum ville ha eneretten til å utvinne olje på norsk sokkel.

Norge mente at kompetanse og teknologi ble større dersom flere selskaper var involvert, så Phillips Petroleum fikk ett tydelig nei.

Regjeringen var strenge på hvem som skulle få slippe til, så verdier som sikkerhet og effektivitet var essensielle.

Boringen på norsk kontinentalsokkel startet på midten av 1960- tallet og i 1969 ble Ekofisk dannet, det største oljefeltet i Europa.

Helt siden den tid har Ekofisk hatt en utvinning til en verdi av 1500 milliarder norske kroner. Dette er bare en liten del av den totale verdien fra alle oljefelt.

Utdrag
Etter at Norge fant oljen, har den offentlige staten skapt en velferdsstat der flere samfunnsproblemer har blitt løst. I tillegg ble en intern styrke skapt.

Men, det er fortsatt flere problemer vi har mulighet til å løse i samfunnet.

Dette har Norge mulighet for å gjøre ved å ta ut penger av oljefondet. Hvordan vi bruker oljepengene videre påvirkes av flere konkrete faktorer.

Om staten skal bestemme seg for å bruke mer oljepenger, uten å nødvendigvis heve skatten, vil både tjenester og etterspørsel øke.

Dette vil gjøre at de bedriftene som har kapasitetsutnyttelse, vil presse prisene i Norge opp.

I tillegg, forsterkes etterspørselen fordi bedriftene vil øke investeringer i anlegg og maskiner.

Bedrifter vil trekke til seg arbeidskraft som en konsekvens av økt produksjon og investering.

Stillinger som søkes da, er ikke stillinger man bare kan hoppe rett i. Det er yrker med høye barrierer som vil øke konkurransen i arbeidskraft.

Dette vil igjen presse lønnsnivået i Norge opp. Den økte konkurransen i arbeidskraft, ser vi på som ett økonomisk press i samfunnet.

Utvinning av olje de neste årene
Som vi kanskje allerede vet, er olje og gass fossilt brensel og en ressurs som etter hvert tar slutt.

Det er mange antydninger til når oljen tar slutt, men det avhenger av flere faktorer.

Oljepris er en viktig del fordi det er avgjørende for inntektene til Statens pensjonsfond – Utland og import- og eksportverdiene.