Innledning
Jeg har valgt å skrive om Nilen som ligger i Afrika. Nilen er verdens lengste elv og har en lengde på 6719 km. Elven starter i Victoriasjøen og ender i Middelhavet.

Vannet fra starten av elven bruker hele 4 måneder fra start til slutten av elven.

Landene Nilen krysser er Sudan, Etiopia, Uganda, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania.

Elvedeltaet til Nilen er en av de største deltaene i verden.

Innholdsfortegnelse
Ressurser
Lokalisering og bosetting
Kildeliste:
Kildeliste for bilder:

Utdrag
Nilen er en stor vannressurs, spesielt for Egypt, Sudan og Etiopia.

Den største forbrukeren i dag er Egypt, men de andre landene kommer til å utnytte elven mye mer i framtiden når de blir litt mere utviklet.

Nilens dreneringsområde har mange avanserte systemer av elver, innsjøer, myrer og fall. Nilen munner ut i Middelhavet gjennom et stort delta.

Det er veldig mange forskjellige landskap rundt elven. Det landskapet det er mest av rett rundt elven er skog.

Det er veldig fruktbart rundt elven siden den inneholder såpass mye vann.

Områder som er litt lengere unna Nilen er ganske tørt siden det er den ligger nært ekvator.

Det er ikke mange høye fjell rundt heller, for det meste er det tørre sand duner og ørkener. Derimot er det enkelte plasser hvor det befinner seg noen små fjell.

Ressurser
Ressursene som finnes i området, er hovedsakelig jordbruk. Området rundt elven blir naturlig gjødslet av slam som renner fra indre Afrika.

Det de dyrker mest av rundt Nilen er hvete og soyabønner. Det finnes også ressurser som gull, kopper, bly og tinn. Andre ressurser i Nilen er for eksempel fisk.

Nilen inneholder mange forskjellige fiskeslag, det er hele 11 forskjellige fiskeslag i Nilen. Det er komplisert å fortelle hva klimaendringene kan og vil gjøre med elven.