Utdrag
Khrustsojvs politiske liv
Nikita Khrustsjov var en av de mest innflytelsesrike politiske lederne i Sovjetunionens historie.

Han ble født i 1894 i den lille byen Kalinovka i Ukraina, og vokste opp under fattige kår. Som ung mann ble han medlem i kommunistpartiet, og etter hvert steg han i gradene og ble en av partiets mest sentrale figurer.

Khrustsjov ble førstesekretær i Ukraina i 1947, og gjorde seg bemerket for å fremme reformer og modernisering i republikken.

I 1953 døde Josef Stalin, og Khrustsjov ble valgt til partiets generalsekretær. Han startet umiddelbart en omfattende avstalinisering av samfunnet, og satte i gang økonomiske reformer som skulle modernisere landet.

Khrustsjovs politikk førte til en viss grad av liberalisering, men også til en del kontroverser.

Han ble kritisert for å ha en autoritær og selvhevdende stil, og hans økonomiske reformer ble ofte kritisert for å være ineffektive.

Likevel var han en av de mest populære politiske lederne i Sovjetunionen, og han var kjent for sin folkelige og uformelle stil.