Nattvindauge | Norsk oppgave

Innledning
Novella ”nattvindauge” vart skriva av Frode Grytten. Grytten er ein journalist og forfattar.

Han vart fødd i 1990, og veks opp i Odda. ”Nattvindauge” er ein novelle frå romanen ”Bikubesong”, og vart utgitt i 1999.

Utdrag
I novella er det mange miljøskildringar. Miljøskildringane hjelper med å beskriva omgivnadene. I denne teksten er det mange miljøskildringar som fortel oss at det skjer om natta på vinteren, og at dei er inne i huset.

Eit døme på miljøskildring i novella er ”stova og kjøkkenet er fulle av tomme glas, kaker som nesten er oppetne, skåler med chips og girlandrar som er i ferd med å løsne frå taket.”

To viktige symbol i novella er nattvindauge og maskene. Eit symbol er noko som har ei djupare meining bak seg, og kan tolkast på litt ulike måtar.

Nattvindauge meiner eg betyr skiljet mellom dei to verda som Nina snakkar om.

På grunn av at Nina står på innsida av vindauget, avgrensar nattvindauget kor mykje ho kan forstå av den andre verda.

Ordet maske i teksten kan brukast som eit symbol på å gøyma sitt sanne eg, å dekke til, eller å skjule noko.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå