Innledning
Narkotikamisbruk er et utbredt samfunnsproblem i Norge, på linje med mange andre europeiske land. I løpet av de siste 30 årene har det spredt seg fra å være et marginalt problem til å bli en betydelig utfordring.

Misbruket er særlig stort i byene, men har også begynt å bli mer utbredt på bygdene. I byene kan man se mange narkomane som rusler gatelangs i beruset tilstand.

Narkotikaen kommer hovedsakelig fra utlandet og smugles inn på ulike måter. Den blir så solgt videre fra byene til mindre tettsteder og utkantstrøk.

Det kan være vanskelig å oppdage misbruk utenfor byene, da mye av virksomheten skjer i skjul og de narkomane ofte ikke er synlige for andre.

Det er ingen eksakte tall på hvor mange narkotikamisbrukere det finnes i Norge i dag, men det antas å være betydelige mørketall.

Generelt defineres en narkoman som en person som bruker sløvende, bedøvende og smertestillende midler på en regelmessig basis.

Det er imidlertid mange faktorer som kan påvirke hvordan man definerer narkotikamisbruk, og det kan derfor være vanskelig å gi eksakte tall.

Utdrag
Ja, det er viktig å være oppmerksom på hvem man omgås og hvilke miljøer man beveger seg i. Det kan være lett å bli påvirket av venner eller bekjente som bruker rusmidler, og det er viktig å huske på at det å bruke narkotika kan føre til alvorlige konsekvenser både for ens egen helse og livskvalitet, og for relasjoner til venner og familie.

Det er også en risiko for å bli avhengig, som kan føre til økonomiske og sosiale problemer. Det er viktig å si nei til bruk av narkotika, selv om det kan føles vanskelig å skille seg ut fra vennegjengen.