Oppgavebeskrivelse
1. Hvilken musikkhistorisk epoke hører dette stykket til, og når var denne epoken
2. Fortell om typiske trekk ved musikken og insturmentbruken
3. Hvordan gjenspeiler musikken i lytteeksemplet det samfunnet den ble til?

Utdrag
Orkesteret har vokst seg større siden barokken. Her er det strykere, blåsere og slaginstrumenter. Dirigenten har fått sin egen plass foran orkesteret

Dette stykket har svært variabel dynamikk. Det man legger oftest merke til er den plutselige overraskelsen som kommer etter den forsiktige begynnelsen. På grunn av dette kalles symfonien denne “overraskelsessymfonien”. Stykket er basert på vanlig dur og moll. Melodien begynner med å lage en dur-akkord.

Symfonien er vanligvis en komposisjon for store orkestre. Den består som oftest av fire deler. Disse delene er veldig ofte svært forskjellige i tempo, dynamikk og rytme.

Symfoni var svært vanlig i denne perioden. En annen type som var svært vanlig på denne tiden, er strykekvartetten. Den har ofte fire deler og kan minne om en symfoni, men det er bare fire instrumenter som spilles: to fioliner, en bratsj og en cello.