Miljøproblemene i lyrikken | 5 i karakter

Innledning
I fordypningsoppgaven skal jeg gjøre en tematisk analyse av tre ulike dikt med tre ulike forfattere for å finne ut hvordan forholdet mellom mennesker og natur kommer frem.

Deretter skal jeg redegjøre hvordan diktene tematiserer miljøproblemene. De tre ulike diktene jeg skal ta utgangspunkt i er «Et landskap med gravemaskiner» av Rolf Jacobsen, «T-banematrisen» av Fredrik Høyer og «Syndefallet» av Gunhild Hofstad.

Alle tre er kjente forfatterne med et sterkt miljøengasjement. Det sterke miljøengasjementet kommer godt frem i diktene jeg skal ta utgangspunkt i, noe som inspirerte meg til å velge disse diktene.

Hvert av diktene er skrevet i ulike årstall og tar for seg ulike temaer som er relevante for miljøproblemene.

«Et landskap med gravemaskiner» ble skrevet i 1954 og tar for seg hvordan gravemaskinen ødelegger naturlandskapet for å omvelte det til et kulturlandskap.

Innholdsfortegnelse
Innledning 2
Bakgrunn 2
Analyse og tolkning 3
- «Et landskap med gravemaskiner» 3
- «T-banematrisen» 4
- «Syndefall» 5
Sammenlikning 6
Konklusjon 7
Bibliografi 8

Utdrag
Diktet består av 6 strofer med ulikt antall verselinjer i hver strofe, men likevel er det et mønster. Diktet veksler mellom fire og to verselinjer per strofe annen hver gang helt frem til den sjette strofe, som kun består av en verselinje.

Diktets motiv er seks gravemaskiner som destruer skogen til jeg-personen. De seks gravemaskinene får menneskelige egenskaper ved hjelp av virkemiddelet besjeling; «De svinger med kjeftene på lange skaft og har løvetann i munnvikene».

Egenskapene som kommer frem, er på ingen måte positive i denne sammenhengen. Gravemaskinene blir nemlig fremstilt som destruktive og kalde monstre, uten noe som helst medlidenhet, følelser eller tanker ovenfor hva de driver med.

Selv om gravemaskinene i diktet blir fremstilt slik kommer det også frem at gravemaskinen er underordnet menneskene og mot sin vilje er tvunget med lenker rundt føttene til å gjøre slik som menneskene bestemmer; «De har blindede øyner og lenker om føttene».

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå