Innholdsfortegnelse
Teori.
Tøffeldyret:
Utstyr:
Framgangsmåte:
Konklusjon:

Utdrag
Teori.
Et preparat er noe som er behandlet til undersøkelser ved metoder som lys- og elektron-mikroskopiske undersøkelser.

I denne øvelsen spiller dybdeskarphet en stor rolle. Dette gjelder spesielt i den største forstørrelsen. Jo større forstørrelsen er, desto mindre av bilde blir skarpt. Dette vil du se under “gjennomføring”.

Tøffeldyret:
Tøffeldyr er en gruppe encellede organismer. De har navnet fra sin noe tøffel-aktige form. De blir 50-350 mikrometer lange og er kledd med flimmerhår.

De svømmer ved å lage bølgende bevegelser med flimmerhårene. Hvis de blir forstyrret, snur de svømmebevegelsen. De er vanlige i stillestående vann.