Mikke Mus | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Kommentert tekst – eksempel 2A

DEL A - Kortsvarsoppgave

DEL B - Langsvarsoppgave

Oppgave 3
Man viser ikke svakhet ved å gråte

Utdrag
Eleven viser norskfaglig kompetanse ved at kortsvaret er INFORMATIVT og gir SVAR PÅ DET OPPGAVEN BER OM. Eksempler fra tekstvedlegget brukes til å kommentere både form og innhold i sagautdraget.

Langsvaret har GOD STRUKTUR, der hvert avsnitt stort sett har et avgrenset tema. Det inneholder RELEVANTE MOMENTER OG EKSEMPLER MED GOD BREDDE, og eleven REFLEKTERER SELVSTENDIG over novella.

FAGSPRÅK brukes gjennomgående, men noen steder kunne bruken vært mer PRESIS. Enkelte steder burde FUNKSJONEN TIL VIRKEMIDLENE blitt tydeliggjort.

---

Utdraget fra Soga om Gisle Sursson er et typisk eksempel på norrøn litteratur, og spesielt da sagalitteraturen.

Dette ser vi allerede i innledningen, da vi får vite at handlingen utspiller seg på Island på 900-tallet.

Vi har alle lært på skolen at typisk for islendingesagaene er at de finner sted på Island, og at de konsentrerer seg om konflikter og dramatiske hendelser på 800- og 900- tallet, skrevet ned på 1100- og 1200- tallet.

Stridene det blir skrevet om dreier seg ofte om ære, makt og kjærlighet. Denne teksten er intet unntak. På første linje i tredje avsnitt; «No gikk Øyolv og mannskapet hans hardt på.

Dei såg at det stod om æra deira og vørdnanden». Det er også typisk for slike tekster at konflikten(e) ofte ender med drap. I denne teksta blir åtte av de 14 mennene drept, i tillegg til Gisle.

Eksempler på andre ting, som underdrivelser, er også typisk for sagastilen og kan finnes i denne teksten; «Gisle hogg til han og kløyvde han ned til akslene […]».

Dette er, ganske åpenlyst, når det skjer noe dramatisk, men fortelleren refererer bare kort og uten følelser.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå