Innledning
I leddsetninger skilles ikke forstavelsen fra hovedverbet i sammensatte verb, men hele verbet står sammen til slutt.

Eks. Anrufen= ringe til

Innholdsfortegnelse
Leddsetninger med løst sammensatte verb
Hovedsetninger:
Leddsetninger:

Utdrag
Presens: ich rufe dich an = jeg ringer til deg

Preteritum: ich rief dich an = jeg ringte til deg