Innledning
Jeg skal nå forklare hvordan en kroksjø blir dannet og hvordan min kroksjø har blitt dannet, beskrive åssen kroksjøen/krokmyren min ser ut, kartlegge den og fortelle litt om sånn ca. hvor gammel den er.

Jeg skal forklare forskjellen på krokmyra som jeg har valgt og meandersvingen som ligger like ved på kartet som du ser på bildet fra forsiden. Kroksjø er meandere som er kuttet tvers av på midten av tangen og grodd igjen.

Når kroksjøen er grodd igjen vil den etterhvert bli til en myr som den på bilder over har blitt til. På bildene er det en krokmyr og en meandersving.

Utdrag
Krokmyren har krappe og skarpe svinger og myra er mere åpen mot østre delen av myra, mens resten av myra er mere tettet igjen. Den tidligere kroksjøen er ca. 300 meter bredd og ca. 450 meter lang.

Helt sør i delen kan vi se at yttersvingen i kroksjøen har erodert mere en andre steder i myra. Det har den gjort fordi yttersvingen er skarpere og når elven var der tidligere fikk vannet mere fart gjennom den som gjorde at det eroderte mere.

På det første bildet ser vi bildet av åssen kringlemyra ser ut fra øst siden, som vi ser er mye av området tettet igjen med skog og myr som gjør det vanskelig å se noe av den.

På de to andre bildene ser vi bilder av en yttersving i meanderelven som er vist på de første bildene øverst.

Vi kan se at yttersvingen eroderer og graver ned landskapet i sving som gjør at trærne og landskapet raser sammen.

Denne land formen er veldig gammel fordi den har først vært en vanlig elv også blitt til en meander elv som videre har utviklet seg til en kroksjø.