Kroksjø Kommunikasjonsplan

Innledning
Jeg skal nå forklare hvordan en kroksjø blir dannet og hvordan min kroksjø har blitt dannet, beskrive åssen kroksjøen/krokmyren min ser ut, kartlegge den og fortelle litt om sånn ca. hvor gammel den er.

Jeg skal forklare forskjellen på krokmyra som jeg har valgt og meandersvingen som ligger like ved på kartet som du ser på bildet fra forsiden. Kroksjø er meandere som er kuttet tvers av på midten av tangen og grodd igjen.

Når kroksjøen er grodd igjen vil den etterhvert bli til en myr som den på bilder over har blitt til. På bildene er det en krokmyr og en meandersving. Krokmyren har tidligere vært en kroksjø og tettet seg igjen og til slutt blitt til en myr.

Utdrag
Krokmyren har krappe og skarpe svinger og myra er mere åpen mot østre delen av myra, mens resten av myra er mere tettet igjen. Den tidligere kroksjøen er ca. 300 meter bredd og ca. 450 meter lang.

Helt sør i delen kan vi se at yttersvingen i kroksjøen har erodert mere en andre steder i myra. Det har den gjort fordi yttersvingen er skarpere og når elven var der tidligere fikk vannet mere fart gjennom den som gjorde at det eroderte mere.

På det første bildet ser vi bildet av åssen kringlemyra ser ut fra øst siden, som vi ser er mye av området tettet igjen med skog og myr som gjør det vanskelig å se noe av den.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå