Klassemiljøet | Oppgave

Innledning
I denne teksten skal jeg ta for meg en situasjon hvor en jente på 8.trinn blir utsatt for ulike situasjoner, som fører til at hun mistrives på skolen.

Jeg skal begynne med å fortelle hvordan jeg vil møte denne jenta, og hvilket ansvar jeg som barne- og ungdomsarbeider har i denne situasjonen.

Deretter vil jeg drøfte ulike tiltak, og hvordan man kan involvere klassen i det psykososiale arbeidet med klassemiljøet.

Utdrag
Når det kommer til skolemiljøet har skolen plikt til å sette i gang tiltak, uansett årsak. Tiltakene skal følges opp jevnlig, og evalueres underveis – er tiltakene gode eller ikke?

Dersom det er nødvendig endres tiltakene, eller blir tilrettelagt annerledes. At skolen følger en slik plikt som dette, er viktig for både enkelt individ og klassemiljøet som en helhet.

Hvilke tiltak som burde bli gjort varierer fra hva den konkrete saken går ut på. Det som har fungert bra for en elev/klasse, trenger ikke nødvendigvis å fungere like godt for en annen elev/klasse.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå