Kjemiske forbindelser | Oppgave

Innledning
I denne teksten skal jeg først introdusere hva kjemiske forbindelser er og det generelle innenfor kjemiske forbindelser samt hva et hydrogen er.

Jeg skal også ta for meg problemstillingen hydrogenbiler, hvorav hvordan en hydrogenbil fungerer og fordelene og ulempene ved bruk av hydrogenbiler.

Innholdsfortegnelse
Kjemiske forbindelser Error! Bookmark not defined.
Innledning 1
Kjemiske Forbindelser 1
- Hydrogen 2
Hydrogenbil: 2
- Hvordan hydrogenbilen fungerer 2
- Fordeler ved hydrogenbiler 3
- Ulemper ved hydrogenbiler 4

Utdrag
En kjemisk forbindelse er en ren kjemisk substans som består av to eller flere ulike kjemiske elementer som kan bli separert til enklere substanser ved kjemiske reaksjoner.

Kjemiske forbindelser dannes når to eller flere ulike atomer binder seg sammen og blir til ett. Atomene binder seg sammen til molekyler og ioneforbindelser.

Eksempler på slike kjemiske forbindelser er: hydrogenklorid (HCl), natriumklorid (NaCl), polyvinylklorid (PVC). En kjemisk forbindelse har helt andre egenskaper enn de grunnstoffene den kan være dannet av.

Kjemiske sammensetninger har en unik og definert kjemisk struktur; de består av et bestemt antall atomer som er holdt sammen i en definert romlig anordning av kjemiske forbindelser.

Kjemiske bindinger kan være molekylære forbindelser holdt sammen av kovalent binding, salter holdes sammen av ioniske sammensetninger

intermetallisk forbindelser holdes sammen av metalliske sammensetninger, eller komplekser holdt sammen av sideordnede kovalente forbindelser.

Grunnstoffer er ikke betraktet som kjemiske forbindelser, selv om de består av molekyler som kan inneholde flerfoldige atomer av et enkelt element (eksempelvis H2, S8, etc), noe som er kalt for diatomiske molekyler eller fleratomige molekyler.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå