Innholdsfortegnelse
Katter som husdyr
Reproduksjon og formeringskontroll
Forvillede katter - "villkatter"
Problemer med store kattebestander
Perser
Norsk skogkatt
Exotic
Europe
Siameser
Huskatt
Abyssiner
Balineser

Utdrag
Katter som husdyr
Katten er et av våre eldste kjæledyr, og skiller seg fra de fleste andre husdyr ved å beholde sin frie posisjon i forhold til mennesket.

Den er ikke lydig og går egne veier. Kattens adferd som rovdyr gjør at den kan overleve i naturen over lengre perioder.

Det er ikke uvanlig at huskatter er borte hjemmefra i flere dager, mens hannkatter kan være borte i flere uker. Kattens uavhengighet og evne til å få mange kattunger, fører til at det ofte blir overskudd av kattunger.

Til forskjell fra andre husdyr som kan selges, ønsker katteeiere å gi bort kattungene til nye eiere og unngå å avlive dem.

Kattunger er veldig populære og mange mennesker tar imot dem uten å tenke gjennom ansvaret det innebærer å eie et dyr.

Reproduksjon og formeringskontroll
Katter har en utrolig evne til å reprodusere seg selv, og en hunnkatt kan få opptil tre kull i året med 1-8 unger hver gang, etter en graviditetstid på to måneder.

Historisk sett har det ikke vært lovlig å kastrere katter i Norge, bortsett fra unntak for veterinærmedisinske formål eller spesielle bruksformål.

For å hindre at hunnkatter blir drektige har det i stedet vært vanlig å gi dem P-piller på ukentlig basis for å stoppe deres brunstsyklus.

Men denne metoden har sine begrensninger, da pillen kan glemmes eller katten kan unnlate å ta den i noen dager.

For noen år siden ble kastrasjonsforbudet opphevet etter påtrykk fra dyrevernorganisasjoner, med sikte på å redusere antall uønskede kattunger og deres lidelser.

Nå har det blitt mer vanlig å kastrere både hann- og hunnkatter. Dette inngrepet innebærer fjerning av eggstokkene ved en bukoperasjon.

Til tross for at formeringskontroll praktiseres i betydelig grad i Norge, er det fortsatt et overskudd av kattunger som trenger et hjem.

Forvillede katter - "villkatter"
Noen katter som går seg vill kan til slutt bli ville. I landlige områder kan noen klare seg ved å jakte på smågnagere og fugler.

I byområder er det et bredt utvalg av byttedyr, inkludert smågnagere, fugler og matavfall som kan finnes i søppelbøtter.

Det finnes ofte mennesker som gir mat til kattene. Kattunger som vokser opp uten menneskelig kontakt vil vanligvis bli varig sky overfor mennesker. Dette kan føre til at det bygges opp egne bestander av forvillede tamkatter, kjent som "villkatter".