Den 12. januar 2010 ble hovedstaden Port au Prince på Haiti rammet av et jordskjelv med styrke på 7,0 på Richter-skalaen. Kort tid etter, den 27.februar, rammet et enda kraftigere jordskjelv sentrale deler av Chile. Dette jordskjelvet hadde en styrke på hele 8,8 på Richter-skalaen.

Oppgavebeskrivelse
1. Finn ut hvilke plater og platebevegelser som forårsaket de to jordskjelvene.
2. Finn de beregnede dødstallene i de to katastrofene, og sammenlign disse.
3. Drøft årsakene til at de to jordskjelvene rammet befolkningen så ulikt i de to landene.

Støtt drøftingen ved å sammenlikne statistikk over sosiale og økonomiske forhold, som du finner for eksempel på FN.no sine nettsider (velg «Land» og Statistikk»).

Utdrag
Grunnen til at skadene var så forskjellig mellom landene kan være at det var flere folk i nærheten- og rammet av jordskjelvet i Haiti.

Dette kan man se ved at befolkningstettheten i Haiti er på 317,8 innbyggere per kvadratkilometer, mens i Chile er befolkningstettheten på 23,8 personer per kvadratkilometer.

Så det er mange flere på mindre areal i Haiti. Dermed er det vanskelig å komme seg i sikkerhet.

I tillegg kan det være fordi Haiti er et spesielt fattig land i verden. Mange hadde ikke råd til ordentlige hus, og bodde dermed på gata.