Innledning
Jeg valgte å skrive om jernbane fordi det er et tema som interesserer meg, samtidig som det er et omfattende emne med mye å utforske. Jernbanen har vært en viktig del av samfunnet i Norge, og det er fortsatt tilfellet i dag.

Jeg mener det er viktig å forstå jernbanens historie og opprinnelse. I denne oppgaven vil jeg se nærmere på utviklingen av jernbanen gjennom illustrerende eksempler.

Fokuset vil hovedsakelig være på utviklingen av togene, men jeg vil også ta opp temaer som klasseskillet mellom vognene, arbeidet rundt jernbanen og menneskene som jobber langs sporet.

For å gjøre oppgaven så enkel som mulig, vil jeg bruke bøker som hovedkilder og ha besøkt Teknisk Museum på Kjelsås.

Jeg vil presentere informasjonen i en logisk rekkefølge som gjør det lettere å forstå sammenhengen. Jeg håper at denne oppgaven vil gi innsikt i jernbanens utvikling og betydning i samfunnet vårt.

Innholdsfortegnelse
1.0 Innledning
2.0 Jernbanen – fra damp til elektrisitet
2.1 Den første jernbanen blir tatt i bruk
2.2 Dampmotoren blir oppfunnet og brukt
2.3 Toget i Norge
2.4 Fra Damp til Diesel
2.4 Fra diesel til elektrisitet
2.5 Å drive en jernbane
2.6 Bygging av jernbane
2.7 Klasseinndelingen på toget
2.7.1 Første klasse
2.7.2 Andre klasse
2.7.3 Tredje klasse
4.0 Vedlegg
4.1 Toget i Norge
4.2 Fra damp til diesel
4.3 Fra diesel til elektrisitet
4.4 Første klasse
4.5 Andre klasse
4.6 Tredje klasse
4.7 Togets utvikling i Norge
Kilder

Utdrag
Rudolf Christian Karl Diesel, en tysk oppfinner, er mannen bak oppfinnelsen av diesel - et drivstoff basert på olje.

I 1893 begynte han å forske på mulige anvendelser av diesel, men det var ikke før han konstruerte dieselmotoren i 1897 at han oppdaget hva dette drivstoffet kunne brukes til. Charles F.

Kettering videreutviklet dieselmotoren så den kunne brukes til å drive generatorer, og dermed kunne den elektriske motoren lade opp og drive hjulene på et tog.

Dieselmotoren erstattet damplokomotivet og førte til at de fleste tog i dag går på diesel. Det smarte med diesel var at det forurenset mindre, hadde høyere hastighet og mer trekkraft.

For å øke trekkraften ble det vanlig å ha et diesellokomotiv både foran og bak på togrekka, og den bakerste motoren kunne også dytte de andre oppover bakker.

En av de første høyhastighetstogene var et dieseldrevet tog på strekningen Denver - Zephyr i USA på midten av 1930-tallet.

Togrekka kjørte mer enn 1600 km med en gjennomsnittsfart på 134 km/t, noe som fortsatt er en rekord for tog som kjører mer enn 1600 km. (Se vedlegg 4.2 for bilde).