Isolisering av dna

Innledning
Hensikten med forsøket var å undersøke og finne ut om Kiwi har DNA. Min hypotese var at på lik linje med alle andre organiser, har også kiwi arvestoffer.

I tillegg var også tanken om at dersom man får store nok mengder DNA kan man dette uten bruk av mikroskop til stede. I dette forsøket skulle man forsøke å isolere DNA fra planteceller (kiwi) ved å løse opp cellemembraner, bryte ned proteiner og felle ut DNA i etanol.

Innholdsfortegnelse
innledning
teori
materiale og metode
resultater
diskusjon
konklusjon

Utdrag
Til tross for at man i et slikt skoleprosjekt ikke får et helt fullstendig og korrekt svar, vil jeg si at hypotesen stemte godt overens med resultatet i forsøket.

Det som menes med at man ikke får noe helt korrekt svar på om kiwi har arvestoff eller ikke, er at man ingen mulighet for å si helt sikkert om den gjennomsiktige geleen er DNA, da dette ikke er sett nærmere på.

Ut ifra det man har lært tidligere, ser DNA ut som små spiraler, men i dette forsøket så man aldri det på den måten. Derfor må man i denne omgang stole på det læreren fortalte, og anslå at dette var DNA.

Med tanke på alt vi har lært om dette tema tidligere, er det mye teori som peker mot at denne påstanden er riktig. Det vil likevel ikke være korrekt å kalle hypotesen til dette forsøket en teori enda, da det må testes igjen og igjen uten å motbevises.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå