Immunforsvaret | Oppgave | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Immunsystemet
• Immunforsvaret har tre oppgaver:
• Immunforsvaret er delt inn i to deler:
• Det uspesifikke ytre forsvar
• Inflamsjon, betennelsesreaksjoner
• Det spesifikke immunforsvaret
• Lymfocytter
• B-lymfocytter
• T-lymfocytter
• Hvordan kan det spesifikke immunforsvaret bekjempe bakterier?
- Hva er et antistoff?
- Lymfesystemet
• Coronaviruset
• hva synes du om måten Edward Jenner testet vaksine-metoden på?
• Hva betyr ordet vaksine?
• Hva er vaksinering?
• Hva er det fulle navnet på koronaviruset?
• Hva heter sykdommen som koronaviruset forårsaker?
• Hva koder S-genet for?
• Hvordan kan vi lage vaksiner ved hjelp av genteknologi?

Utdrag
Immunsystemet er forsvarssystemet i kroppen. Den har som viktigste oppgave å verne kroppen mot sykdomsfremkallende organismer.

Hverdag blir vi utsatt for et stort antall mikroorganismer gjennom det vi blant annet spiser, puster inn og alt vi kommer i kontakt med.

For at en organisme skal kunne holde seg i live, er den avhengig av å beskytte seg mot mikroorganismer. Immunsystemet virker på flere måter.

Det ytre forsvaret består av huden og slimhinnene våre, og har som oppgave å stoppe mikroorganismene før de slipper inn i cellene i kroppen.

Dette er vårt generelle infeksjonsforsvar, mot fremmede mikroorganismer. Det uspesiffike ytre immunforsvaret kaller vi det, for det virker uten spesialisering.

Skulle mikroorganismer klare å trenge gjennom det ytre forsvaret, overtar det indre forsvaret. Dette består av spesialiserte hvite blodceller, som kan oppdage og ødelegge fremmede celler på en uspesifikk eller spesifikk måte.

Det finnes flere typer hvite blodceller. Det uspesfikke indre immunforsvaret består av en type hvite blodceller som vi kaller fagocytter.

---

De spesifikke indre forsvaret slår til hvis mikroorganismene kommer inn i kroppen, for eksempel gjennom rifter og sår i huden, slimhinnene eller luftveiene.

Dette forsvaret omfatter både bestemte celle typer og proteiner som angriper inntrengere. Fagocyttene er en gruppe hvite blodceller som går til angrep på alle fremmede organismer.

Vi har fagocytter i alle typer vev i kroppen, ikke bare inn i blodårene. Fagocyttene kan bevege seg mellom kapilærårene og vevet.

Fagocyttene skiller inntrengere fra kroppens egene celler gjennom å binde seg til molekyler i overflaten av inntrengeren.

Slike molekyler er uspesfikke, de er felles for en rekke mikroorganismer, men finnes ikke på overflaten av menneskeceller.

Når fagocyttene oppdager fremmede mikroorganismer, forsøker de å uskadeliggjøre dem ved fagocytose, altså cellespising.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå