Innholdsfortegnelse
Hvilke er de viktigste ritualene i islam og hvorfor? Regn også ut din families Zakat.
- Pilegrimsreise til Mekka - Hajj:
- Den rituelle bønnen – salah:
- Trosbekjennelsen – Shada:
- Fasten under ramadan – sawm
- Velferdsbidraget – Zakat
Hva kjennetegner muslimsk etikk? Hvordan er den lik/ulik kristen etikk?

Utdrag
Den femte søylen i islam er pilegrimsreisen til Mekka, hajj. Reisen skal skje i den tolvte måneden av det islamske året.

Hensikten med reisen til Mekka er først og fremst å tilbe Gud, men det er også viktig å oppleve et globalt muslimsk fellesskap.

Høydepunktet i hajj er den tiende dagen i denne måneden, kalt id al-adha.

Da slaktes og spises det en sau eller en geit i alle muslimske hjem verden over, til minne om Ibrahims offer.

For muslimer er det viktig at Ibrahim var villig til å følge Guds bud og ofre sin eldste sønn Ismail. Slik legitimeres selve poenget med islam, underkastelse under Guds vilje.

---

Den islamske trosbekjennelsen, shahada, lyder som følger: "Det finnes ingen annen Gud enn Allah, og Muhammed er hans profet."

Her understrekes to grunnleggende trossannheter i islam; den første er læren om at det kun er èn gud (Allah) og den andre er profetlæren.

Resitering av trosbekjennelsen er en av islams fem søyler, og er det første som hvisken inn i øret til et nyfødt muslimsk barn.

Den som uttaler denne trosbekjennelsen, er en muslim og har dermed forpliktet seg til å leve etter de religiøse påbudene.

Bekjennelsen må fremsies høyt foran minst to muslimske vitner. Nettopp derfor er dette et av de viktigste ritualene i islam, fordi det er en offisiell erklæring om at man er muslim.

---

Fasten under ramadan – sawm
Den niende måneden etter den islamske kalender, er det tid for faste. Måneden blir kalt Ramadan.

Det finnes også en frivillig faste, som kan praktiseres når man selv skulle ønske det. Koranen har satt faste regler for praktisering av sawm.

Man har ikke lov til å innta mat eller drikke mellom soloppgang og solnedgang. Dette gjelder også medisiner, tobakk eller liknende stoffer.

Alle voksne over 14 år skal faste, både menn og kvinner. Muslimene mener det var Muhammed som fikk overlevert de første deler av koranen denne måneden.