Hvilke er de viktigste ritualene i islam og hvorfor | 5 i karakter

Innholdsfortegnelse
Hvilke er de viktigste ritualene i islam og hvorfor? Regn også ut din families Zakat.
- Pilegrimsreise til Mekka - Hajj:
- Den rituelle bønnen – salah:
- Trosbekjennelsen – Shada:
- Fasten under ramadan – sawm
- Velferdsbidraget – Zakat
Hva kjennetegner muslimsk etikk? Hvordan er den lik/ulik kristen etikk?

Utdrag
Den femte søylen i islam er pilegrimsreisen til Mekka, hajj. Reisen skal skje i den tolvte måneden av det islamske året.

Hensikten med reisen til Mekka er først og fremst å tilbe Gud, men det er også viktig å oppleve et globalt muslimsk fellesskap.

Høydepunktet i hajj er den tiende dagen i denne måneden, kalt id al-adha. Da slaktes og spises det en sau eller en geit i alle muslimske hjem verden over, til minne om Ibrahims offer.

For muslimer er det viktig at Ibrahim var villig til å følge Guds bud og ofre sin eldste sønn Ismail. Slik legitimeres selve poenget med islam, underkastelse under Guds vilje.

---

Den islamske trosbekjennelsen, shahada, lyder som følger: "Det finnes ingen annen Gud enn Allah, og Muhammed er hans profet."

Her understrekes to grunnleggende trossannheter i islam; den første er læren om at det kun er èn gud (Allah) og den andre er profetlæren.

Resitering av trosbekjennelsen er en av islams fem søyler, og er det første som hvisken inn i øret til et nyfødt muslimsk barn.

Den som uttaler denne trosbekjennelsen, er en muslim og har dermed forpliktet seg til å leve etter de religiøse påbudene.

Bekjennelsen må fremsies høyt foran minst to muslimske vitner. Nettopp derfor er dette et av de viktigste ritualene i islam, fordi det er en offisiell erklæring om at man er muslim.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå