Humanistisk jødedom | Ninian Smarts syv dimensjoner | 5 i karakter

Innledning
Ninan Smart har utformet syv religionsdimensjoner som skal gi oversikt over ulike sider ved en religion. Nå skal jeg se nærmere på humanistisk jødedom sin tilknytning til disse syv dimensjonene.

Utdrag
De humanistiske jødene feirer alle de jødiske høytidene som Yom Kippur, Pesach, Rosh Hashana, Sabbath og Bar Mitszva, men de feirer det ikke i synagogen.

Istedenfor å feire det i synagogen, så møtes de, synger tradisjonelle jødiske sanger, spiser mat og koser seg. Kosher- spisereglene og omskjæring er helt fritt, og ikke noe man trenger å følge.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå