Innholdsfortegnelse
Kommersiell bruk av historie:
Pedagogisk bruk av historie:
Ideologisk bruk av historie:
ikke-bruk av historie:
Moralsk bruk av historie:
Vitenskapelig bruk av historie:
Kilde:

Utdrag
Historier kan blant annet bli brukt kommersielt med formål om å produsere filmer og serier hvor det legges stor vekt på dramatisering.

Filmer og serier blir også produsert for å gi oss ett perspektiv som de vil vi skal ha f.eks. filmer om andre verdenskrig hvor de bare viser de positive handlingene de allierte utførte.

Det er mange filmer og serier som sikter seg inn på et publikum som ønsker mer underholdenhet enn fakta og dette kan føre til at fremstillingene ikke er så historisk nøyaktig.

---

Historien kan også bli brukt pedagogisk for å sammenligne fortiden med nåtiden, og her ønsker man ofte å komme fram til ett poeng.

Man kan f.eks. bruke historien om hvordan Norge var i union med Danmark og hvor mye vi har etablert oss etter at vi ble uavhengig. En pedagogisk framstilling kan brukes til å minne og motivere befolkningen.

Pedagogisk bruk av historie:
Historien kan også bli brukt pedagogisk for å sammenligne fortiden med nåtiden, og her ønsker man ofte å komme fram til ett poeng.

Ideologisk bruk av historie:
Det brukes i tillegg ideologiske framstillinger av historie.