Innledning
«Shit Happens» er en plakat fra Natur og ungdom, fra 2012. Natur og ungdom laget denne i strid mot et gruveselskap «Nordic Mining» for å beskytte miljøet.

Hovedformålet med plakaten er å beskytte miljøet mot gruveselskapet, som vil bruke Førdefjorden som en avfallsplass.

Plakaten skal gjøre at de får med seg flere mennesker for å stå imot dette, som skal gjøre oss mer oppmerksom.

Det blir brukt etos i denne plakaten ved at man blir overbevist/ får tillit, da denne plakaten handler om natur og miljø, og de som har sendt ut plakaten kommer fra Natur og Ungdom.

De har kvalifikasjoner som gjør seg godt egnet til å uttale seg om emnet.

Plakaten viser til logos ved at den bygger på kunnskap og viser til eksempler. For eksempel: «Dei vil dumpe gruveavfall i fjorden tilsvarende eit lastebillass i minuttet, kvar dag i 50år».

Det er bruk av patos da de sier noe om egne følelser til avfallsplassen, at de sier nei til å la dette skje.

Og bruk av bilde som viser den fine naturen og fjorden, med en overskrift «Shit Happens» med ødelagte bokstaver, for å frem at det kan bli ødelagt, all den fine naturen.

Kort mener jeg at Natur og Ungdom spiller tydelig på appellformene, og får godt frem poenget sitt ved at naturen kan bli ødelagt.

Utdrag
«På trikken» er skrevet av Nina Lykke. Teksten er fra novellesamlingen «Orgien, og andre fortellinger», utgitt i 2010. Hun skriver om en vanlig hverdag på trikken, i den tid i dag.

Hovedtemaet i novellen er gutten og faren på trikken, spenningen mellom dem. Mens alle de passasjerene stilt følger med.

Kort referat av den ytrehandlingen, så sitter Nina på trikken og også flere passasjerer, blant annet en far og sønn. Faren er høglytt av seg så alle får med seg hva de snakker om.

Gutten sitter innerst ved vinduet, han sitter i sine egne tanker, mens faren prater i ett om det som skjer utenfor.

Gutten, mens faren snakker om alt annet og ikke følger med på han, begynner han å skrive med pekefingeren på vindusruten.