Innholdsfortegnelse
Hasjselgerne langs Akerselva
- De falne gangsterne
- Flyktningene

Utdrag
Denne gruppen blir beskrevet som eldre enn hiphopguttene. De er ofte i kontakt med større kriminelle nettverk og har rusproblemer.

Mange har blitt kastet ut av det kriminelle miljøet siden de ikke er til å stole på. De har lite status i tidligere gjenger

men ved Akerselva så har de mye status, siden de har erfaring og kunnskap om rus, priser og salgsnettverk. t disse guttene er kriminelle kan ha noe med individforklaring og strukturforklaring å gjøre.

Episoder som har skjedd i barndommen og gjennom oppveksten kan ha en påvirkelse på når man blir eldre. Det kan også hende at noen familiemedlemmer har hatt en kriminell bakgrunn.