Innledning
Riksmomentet «Haraldstøtta» er en av Haugesunds store severdigheter. Den ble satt opp i 1872, som et minnesmerke av slaget i Hafrsfjord.

På Harald Hårfagres tid, fantes det 29 fylker. Fylkessteinene representerer hvert av de gamle fylkene. Min oppgave er å finne ut mer om 5 av disse fylkessteinene og fortelle om historien og bergartene til hver stein.

Denne oppgaven er relevant i hverdagslivet, fordi det kan ofte være greit å vite hvilket matreale du skal bruke for å få best mulig resultat.

Innholdsfortegnelse
- Innledning
- Grenafylki
- Alfheimar
- Haleygjafylki
- Hordafylki
- Rygjafylki
- Avslutning/konklusjon

Utdrag
Alfheimar representerer fylket Østfold, men ble betalt av Fredrikshald (senere Halden). Alfheimar er av iddefjordsgranitt som er en magmatisk bergart, altså at granitten blir dannet når magma størknes.

Bergarten ble dannet for omtrent 900 millioner år siden når magma presset seg inn i gneis som omringet og størknet til en fast bergart under overflaten.

Iddefjordgranitten har en finkornet variant av granitt, og egner derfor seg godt som byggestein. Granitten brukes ofte som gatestein, trapper, gulvflis.

Inni Iddefjordgranitten finner vi ulike typer mineraler, en av dem er kvarts. Kvarts er et av det vanligste mineralet vi finner på jorda, og er et svært hardt mineral.

Vi finner det i magmatiske bergarter som granitt, men også metamorfe og sedimentære bergarter. Den mest utbredte varianten av Kvarts er krystallkvarts.

Krystallen har mange ulike symboler fra gammel tid, men i dag brukes den ofte til healing, meditasjon og for å spå fremtiden.

Haleygjafylki er den dag i dag det vi kaller Nord-Norge. Før slaget i Hafrsfjord var Haleygjafylki et kongerike som innehold de to nåværende fylkene Nordland og Troms.

Fylkessteinen deres som står ved Haraldstøtta, er laget av kleberstein. Klebersteins er en grønn/grå bergart, som lar seg lett skjæres gjennom med kniv.

Kleberstein er en myk bergart som også er svært varmebestandig. Overflaten til steinen er glatt, såpete og fet å ta på.

Bergarten brukes ofte i peiser og ovner, men vi kan også finne det i gamle bygninger, skulpturer og på gravstein, som vi ser på fylkessteinen.