Utdrag
Primær: utnytter naturen direkte, fisk og fangst, skog

Bønder, fiskere, tømrer

Viktigste vi hadde før den industrielle revolusjon

Jordbruk mer automatisert, klima

Landbruk, beskyttet.

Ost, dyrt, ostetoll

Sekundærnæring er næringsliv hvor varer blir helt eller delvis produsert ved å bearbeide råvarer fra jord- og skogbruk.