Geografi Sekundær og Primær | Notater

Utdrag
Primær: utnytter naturen direkte, fisk og fangst, skog

Bønder, fiskere, tømrer

Viktigste vi hadde før den industrielle revolusjon

Jordbruk mer automatisert, klima

Landbruk, beskyttet.

Ost, dyrt, ostetoll

Sekundærnæring er næringsliv hvor varer blir helt eller delvis produsert ved å bearbeide råvarer fra jord- og skogbruk.

Næringsgruppen omfatter bergverk, vareproduserende industri, vann og kraftverk, raffinering av olje, og bygg og anlegg.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå