Fullstendige deifnisjoner om varme og spontanitet

Innholdsfortegnelse
Varme, uorden og spontanitet
Eksoterm reaksjon:
Endoterm reaksjon
Kjemisk energi
System og omgivelser
Åpent, lukket og isolert system
Energi (varme og arbeid)
Entalpi
Dannelsesentalpi
Reaksjonsentalpi
Forbrenningsentalpi
Bindingsentalpi
Spontan prosess
Entropi
Kelvinskalaen
Gibbsenergien

Kapittel 7: Reaksjonsfart og likevekt
Gjennomsnittlig bevegelsesenergi
Reaksjonsfart
Aktiveringsenergi
Katalysator
Likevekt
Massevirkningsloven
Mettet løsning
Løselighet
Fellesioneffekt

Utdrag
Katalysator: Vi kan øke reaksjonsfarten for en reaksjon ved å bruke en katalysator. Katalysatoren er et stoff som deltar i reaksjonen, men som ikke forbrukes. En katalysator øker reaksjonsfarten ved å senke aktiveringsenergien. En fast katalysator bør ha så stor overflate som mulig fordi reaksjonen skjer på overflaten.

Nesten alle kjemiske reaksjoner som foregår i kjemisk industri, er katalysert – ikke bare fordi en katalysator øker reaksjonsfarten og dermed produktiviteten. En velvalgt katalysator gjør også at vi får dannet mer av det stoffet vi ønsker, og redusert mengden av uønskede biprodukter.

Katalysatorer som virker i levende organismer, kalles enzymer. Mange av de reaksjonene som skjer i en levende organisme som kroppen vår, ville aldri kunne skje uten enzymer. Fordøyelse og forbrenning av næringsstoffer i kroppen skjer ved 37 celsiusgrader, og forskjellige enzymer får reaksjonene til å gå passe fort.

Likevekt: En reaksjon er i likevekt når det blir dannet og omdannet like mange produktpartikler per tidsenhet. En kjemisk likevekt er dynamisk fordi reaksjonen fortsetter å gå begge veier.

I et åpent system vil en reaksjon gå helt til et av utgangsstoffene er brukt opp. I et lukket og i et isolert system, derimot, vil vanligvis ikke alt av utgangsstoffene reagere og bli til produkter.

Ved starten på reaksjonen kan det være mange partikler av utgangsstoffene og ingen av produktene, etter hvert som det dannes produktpartikler, kan disse også reagere med hverandre og gjendanne partikler av utgangsstoffene.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå