Innledning
Jeg skal skrive en oppgave om fordeler og ulemper ved nettundervisning. Nettundervisning vil si undervisning i ulike fag som går over internett. Hvorav man følger undervisningen fra pc eller smarttelefon.

Utdrag
En av fordelene med nettbasert undervisning er jo at man kan studere fra hvor som helst, man slipper kanskje lang reise vei til skolen og mange flere har mulighet til å ta den utdanningen de kanskje trenger for å gå videre eller som de ønsker uten at reisevei er et hinder.

Når man følger nettundervisning har man mye fleksibilitet, noe som vil si at man kan ha sine egne rutiner både i forhold til når man vil jobbe med studier, men kan også kombinere studier sammen med jobb.

For mange mennesker som sliter med for eksempel angst eller andre sosiale fobier kan det være lettere å være komfortabel med nettstudier siden man ikke møter opp i et klasserom med mange ukjente mennesker og man kan følte det blir lettere å holde muntlige presentasjoner. Men kommer nettstudier bare med fordeler?