Innledning
«Hellemyrsfolket» er skrevet av Amalie Skram i 1887. Denne teksten er skrevet i en periode på 1800-tallet der den dominerende skrivemåten var naturalistisk.

Naturalismen satte samfunnsproblemer under debatt. Pessimistisk tone og tema som fattigdom, sult, hjemløshet, prostitusjon o.l. er typiske trekk. «Hellemyrsfolket» har også lignende tema.

Vi skal se på naturalistiske trekk i teksten.

Utdrag
Motivet i teksten er at en full, gammel dame går i gatene i Bergen. Hun får stygge tilrop. Hennes barnebarn, Sivert, skammer seg over henne.

Tema i teksten er fattigdom, men også den begrensede muligheten til å komme seg ut av denne fattigdommen. Dette er et typisk trekk i naturalismen.

Ofte ble det satt søkelys på samfunnsproblemer og den horrible siden av samfunnet. Det deterministiske synet på livet kommer også fram i «Hellemyrsfolket».

Dette kan vi se i avslutningen: «Og hvor kunne han vente å komme seg frem i verden –, folk ville være redd for å ha med slikt pakk å gjøre.»