Innholdsfortegnelse
Rettslære 2 prøve 22.10
- Er Teo erstatningsansvarlig?
- Årsakssammenheng
- Påregnelighet:
- Økonomisk tap
- Ansvarsgrunnlaget:

Utdrag
Rettslære 2 prøve 22.10
Teo på 14 år er på hytten til naboen, sammen med foreldrene sine. Teo satt i boblebadet, og bestemte seg for å lage et lite overbygg.

Teo banket derfor noe tynt forskalingsjern inni boblebadet. Det ble ikke som Teo hadde tenkt, boblebadet sprakk, og han begynte å skrike, foreldrene stormet ut av badstuen for å sjekke opp.

Foreldrene rinte naboen og forklarte hva som hadde skjedd. Foreldrene klandret naboen for å ha forskalingsjern liggende med boblebadet da som Naboen visste Teo var sent utviklet for alderen.

Naboen syntes dette var tullete forklaring, og forventet erstatning på 150 000kr for å kjøpe ny. Teo har arvet flere millioner fra sin farfar.

Er Teo erstatningsansvarlig?
Jeg bruker de ulovfestede erstatningsreglene og skadeerstatningsloven for å løse denne oppgaven jeg drøfter ansvarsgrunnlaget, de andre erstatningsbetingelsene er til stede.,

Årsakssammenheng
Er det sammenheng mellom skaden og den handlingen som utføres?
Teo banket forskalingsjern inni boblebadet. Dette føre til at boblebadet sprekker.

Dette fører til at han ødelegger boblebadet til naboen. Det er klar sammenheng mellom handlingen til

Teo og skaden.
Påregnelighet:
Er skaden en påregnelig følge av handlingen?
Når en hamrer et boblebad med forskalingsjern , så er det stor mulighet for at boblebadet sprekker. Når en da hamrer et boble bad så er det naturlig at det sprekker. Skaden er en påregnelig følge av handlingen

Økonomisk tap
Erstatningsansvaret dekker bare de utgiftene den skadelidte hadde som følge av skaden.

I oppgaven står det at det koster kr 150 000 å erstatte skaden. Det vil si at naboen har hatt et økonomisk tap på kr 150 000.

Ansvarsgrunnlaget:
Kan noen klandres for skaden?

 Er Teo erstatningsansvarlig:
Ifølge §1-1 er barn under 18 år erstatningsansvarlige dersom de har handlet forsettlig eller uaktsomt. For å vurdere om de har handlet forsettlig eller uaktsomt må vi ta hensyn til alder, utvikling og utvist adferd.

Teo er 14 år og vi kan derfor bruke denne rettsregelen. Det er opplyst at Teo er sent utviklet for alderen.