Innledning
En ofte debattert sak er norskfaget på skolen. Det er flere som mener ungdom i dag ikke bør lære om så mange relativt unødvendige tema, noe forfatteren av leserbrevet ''Henrik Ibzzzen,'' Adrian Stålesen, klart utrykker seg om.

Han påpeker at ungdommer ikke får behov for det man lærer om på skolen videre i livet, noe Fredrik Haga, som skrev leserbrevet ''du må ikke zzz,'' var rask på å slå ned på.

Utdrag
Adrian, som skrev det første leserbrevet, mener at vi trenger mer teknisk krevende fag, som matematikk, eller fysikk.

Dette er noe både jeg og Fredrik er enige i, men jeg vil påpeke det at det ikke bare er slike fremtidsutsikter her i landet.

I følge Mette Manus, som er karriereveileder ved Manus Motivation Group, vil det bli ''behov for økonomi, administrasjon og jus også i fremtiden.

Det er teoretiske universitetsutdanninger, men som ikke krever like mye økonomi og matematikk som ingeniør.

Dersom du skal velge flere av disse, særlig jus bør du være logisk anlagt og glad i å lese1.''

Dermed behøver man faktisk å kunne forstå og tolke hva man leser, om man vil ha en godt etterspurt jobb i fremtiden.

Så klart, Norge trenger ingeniører innen flere felter, også, men det er ikke bare her vi kan få godt lønnede jobber.

Begge leserbrevene kommer med argumenter dekket med logosappell, og kommer med kommentarer om hvorfor man trenger eller ikke trenger det man lærer i norskfaget for vår egen fremtid.

Men fremtiden bør ikke bare være om oss. Fordi ungdommen i dag er Norges fremtid, og det er vi som bestemmer hva som skal skje med landet vårt i fremtiden.