Emisjons- og absorpsjonsspektre som identifiseringsmekanismer

Innledning
Ulike stoffer har ulike spektre, hvilket har med energien de sender ut å gjøre. Dette kommer av kvantehypotesen, som sier at stoffer kun kan slippe ut og motta energi med bestemte bølgelengder (Holtebekk, 2016).

Med utgangspunkt i denne kunnskapen, har man ved spektralanalyse, kunnet identifisere grunnstoffene ulike stjerner består av. Dessuten kan dopplereffekten, i kombinasjon med spektrallinjer, gi oss mye informasjon (Holtebekk, 2017).

Utdrag
Bakgrunnen for emisjons- og absorpsjonsspektre henger sammen med kvantehypotesen.

Denne sier at et atom bare kan sende ut eller ta imot energi i bestemte porsjoner, altså energikvanter (Holtebekk, 2016). Sammenhengen går ut på eksitasjon og deeksitasjon av elektroner, der eksitasjon betyr at elektronet løftes opp til et høyere energinivå, før det etter en svært kort stund deeksiterer, altså returnerer til den stabile grunntilstanden.

Da slipper atomet ut et foton med energi lik energiforskjellen mellom energinivåene. På den måten kan elektronene bare være i visse energinivåer, slik at energien er kvantisert; det gjør at ulike grunnstoff har ulike spektre, hvilket kan brukes som deres «fingeravtrykk» (Kyllesdal, 2015).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå