Innledning
En overdådig yacht seiler inn til Reykjavik havn, men den fem personer store familien og mannskapet på tre som skulle være om bord har fullstendig forsvunnet.

Ingen mennesker eller tegn til at de måtte ha forlatt båten under den lange ferden fra Lisboa til Island kan sees.

Advokat Tora må nå ta stilling til mange vanskelige spørsmål etter å ha blitt tildelt oppgaven med å hjelpe besteforeldrene til den savnede familien med å motta utbetalingen fra livsforsikringen og å få foreldreretten til det gjenværende tre år gamle barnet som ikke var med på ferien.