Diktanalyse | Storesøstera mi flippa burgere

Innledning
Diktet «Storesøstera mi flippa burgere» er skrive av Amalie Kasin Lerstang, som er fødd i 1988 og gje ut romanen «Europa» i 2014.

Hun mottek Tarjei Vesaas debutantpris for denne romanen. Hennes første diktsamling kom i 2018, «Vårs». «Storesøstera mi flippa burgere» er episk fortald gjennom ei jente på 11 år.

Diktets motiv er oppvekst, du blir dratt med av forteljarstemmene gjennom en brå oppvekst, frå å vere en liten jente på 11 år til å vokse opp og bli ei tante.

Utdrag
Dette diktet er ikkje eit tradisjonelt strofisk dikt, men delt inn i 37 verselinjer fordelt på berre ein strofe. Noko du merker av å lese diktet er at det ikkje har noko enderim og fast rytme og er derfor ikkje skrevet i ei fast form.

Diktet er kategorisere i fri form, i frie vers. Det er også teikn på rytme i teksten, som måten linjedelinga er, som at linjene er omtrent like lange. Det tar omtrent like lang tid å lese som skaper flyt, før det til tider slakkes ned.

Du vil finne mange ufullstendige setningar, sidan ho hadde eit veldig lite bruk av punktum. Noko tradisjonelt rim finst ikkje, men det er teikn på gjentaking.

Vi kan si at diktet er delt inn i to deler, fra før katten bæsjer på gulvet og den delen etter. Vi kan si at den hendinga er vendingspunktet og forteljaren endrar seg frå å gå frå eit barn til ein voksen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå